Ricardo Abreu x Diego Herzog

Absolute Finals, South American Brazilian JiuJitsu Championships

Final do Absoluto faixa preta – Campeonato Sul Americano 2009 de Brazilian Jiu-jitsu

[span class=”attention”]Ricardo Abreu x Diego Herzog[/span]

Leave a Reply

Close Menu