Ricardo Abreu x Diego Herzog

Absolute Finals, South American Brazilian JiuJitsu Championships Final do Absoluto faixa preta - Campeonato Sul Americano 2009 de Brazilian Jiu-jitsu [span class="attention"]Ricardo Abreu x Diego Herzog[/span]

0 Comments