Women’s Jiu Jitsu Championship, 10/9

Triin Seppel is one of the founders of the Women’s Jiu Jitsu Championship, a women’s only tournament organization dedicated to empowering women through the art of Brazilian Jiu Jitsu. Seppel,…

4 Comments